Privacybeleid voor Viscentrale Fieret

Inleiding

Welkom op de website van Viscentrale Fieret (www.viscentrale-fieret.be). Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze bezoekers en klanten. In dit privacybeleid leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen, en hoe wij omgaan met deze gegevens. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Wie zijn wij?

Bedrijfsnaam: Viscentrale Fieret
Adres: Gentsesteenweg 104, 8530 Harelbeke
E-mail: info@viscentralefieret.be

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij kunnen de volgende gegevens van u verzamelen wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Technische gegevens: zoals IP-adres, browserinformatie, tijdstip van bezoek en bezochte pagina’s.
 • Transactiegegevens: zoals betalingsgegevens en bestelinformatie.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Viscentrale Fieret verzamelt gegevens op de volgende manieren:

 • Wanneer u een formulier op onze website invult (zoals contact- of bestelformulieren).
 • Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.
 • Via cookies en vergelijkbare technologieën om uw ervaring op onze website te verbeteren.

Waarom verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uw bestellingen te verwerken en te leveren.
 • Om contact met u op te nemen in verband met uw bestellingen of vragen.
 • Om u te informeren over nieuwe producten, aanbiedingen en nieuws (mits u hiervoor toestemming heeft gegeven).
 • Om onze website en diensten te verbeteren en te analyseren.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik en ongeautoriseerde toegang. Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, encryptie van gegevens, beveiligde servers en toegangsbescherming.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of zoals vereist door de wet. Dit betekent dat de bewaartermijn kan variëren afhankelijk van het type gegevens en de specifieke wettelijke vereisten.

Delen van gegevens met derden

Viscentrale Fieret verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Uw rechten

U heeft het recht om:

 • Inzage te krijgen in uw persoonsgegevens.
 • Onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren.
 • Uw persoonsgegevens te laten verwijderen (recht op vergetelheid).
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken (indien van toepassing).
 • Een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Contact

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of als u een beroep wilt doen op uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via onze contact-pagina.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Viscentrale Fieret behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Wij raden u aan om regelmatig dit beleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Wijzigingen worden van kracht zodra deze op onze website zijn gepubliceerd.

Wij zijn gesloten op zaterdag 15/06 wegens ons huwelijk!